• Kassav'

  --------------

  Kijan zot fé
  M'pa ka konpran'n
  Zot ka viv' kon si
  Pa ni pwoblém'

  Poutan zot sav'
  Lavi la réd
  Kijan zot fé
  Pou pé sa kenbé

  Zouk la sé sel médikaman nou ni (sa kon sa)

  M'pa té konnet
  Sécré lasa
  Ban mwen plan la
  P'mwen pé sa konpran'n

  Ban mwen plan la
  M'poko sézi'i
  Si janmé on jou
  Mwen tonbé malad

  Zouk la sé sel médikaman nou ni ( sa kon sa)

  Si sé sa mwen an nou zouké

  Mi'i kon sa ... Mi'i kon sa ...
  Zouk la sé sel médikaman nou ni (sa kon sa)

  An malad

  --------------

  Ou za la ou ké rété
  Ou za la ou ké rété

  Ti chéri jou ta la, sé té on jou ki béni (ayayay)
  Dé jou kon sa sé yo ka toujou, toujou pli bel o, pli bel wo woy woy.
  mwen gadé tchè mwen chanté lanmou, malgré tou sa zié mwen enki rété fèmé.
  A prézan doudou mwen konstaté, sé ou ki lavi mwen , mèsi, mèsi bondié.

  Ou za la ou ké rété
  Ou za la ou ké rété

  Menm si dé jou nou pa bien, menm si dé fwa mwen menm ka fè-y alé.
  Nou chèché pou sa pa rivé ankô.
  Mè non doudou fo pa ou fè sa pé ké kité-w alé.

  Pé ké kité-w alé, si ou la sé pou rété
  Pé ké kité-w alé, si ou la sé pou rété, rété.

  Rété, rété

  Ou za la ou ké rété
  Ou za la ou ké rété

  Mwen sav ou pé pa tchimbé, ou za palé ban mwen twop !
  Ou za fè mwen kompwann ki nou pé fè an lo bagay ansanm pou nou rivé la rivé la.

  Sa sé vré, sa sé vré

  Mwen sav ou pé pa tchimbé, ou za palé ban mwen twop !
  Ou za fè mwen kompwann ki nou pé fè an lo bagay ansanm pou nou rivé la rivé la.

  Sa sé vré, sa sé vré

  Hum sa sé vré sa sé vré

  Ou za la ou ké rété ou za la ou ké rété

  Mwen sav ou pé pa tchimbé, ou za palé ban mwen twop !
  Ou za fè mwen kompwann ki nou pé fè an lo bagay ansanm pou nou rivé la rivé la.

  Sa sé vré, sa sé vré

  Mwen sav ou pé pa tchimbé, ou za palé ban mwen twop !
  Ou za fè mwen kompwann ki nou pé fè an lo bagay ansanm pou nou rivé la rivé la.

  Pé ké kité-w alé, si ou la sé pou rété
  Pé ké kité-w alé, si ou la sé pou rété, rété.

  http://armanny.blogg.org